• Biuro czynne: Pn – Pt 09:00 – 17:00
+48 71 712 77 88 info@polskisolar.com
ul. Rzeźnicza 28/31 50-130 Wrocław, Poland

OBLIGACJE

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii B

Zarząd Polski Solar Holding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziału.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Emitent dokonał przydziału 1.804 (jeden tysiąc osiemset cztery) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej (obligacje kuponowe) a odsetki od nich wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin zapadalności obligacji serii B został ustalony na 10 lipca 2019 r. (obligacje 24-miesięczne), przy czym Emitent zobowiązał się odkupić do 20% obligacji serii B po upływie roku od dnia ich przydziału.

Środki pieniężne pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji obligacji serii B zostaną przeznaczone finansowanie dalszego rozwoju działalności Emitenta, w szczególności projektów elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w ramach Polski Solar Holding Sp. z o.o. – spółek koordynujących klastry energii oraz spółek komunalnych będących członkami klastrów energii.