• Biuro czynne: Pn – Pt 09:00 – 17:00
+48 71 712 77 88 info@polskisolar.com
ul. Rzeźnicza 28-31 50-130 Wrocław, Poland

O Nas

ROZWIĄZANIA OZE DLA POLSKI

POLSKI SOLAR HOLDING – O NAS

Polski Solar Holding, jednostka całościowo należąca do Polski Solar S.A., jest liderem w rozwoju farm fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w Polsce. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu. Polski Solar aktywnie współpracuje z Gminami wspólnie z nimi rozwijając przyszłe elektrownie fotowoltaiczne oraz bioelektrownie.

Strategicznym celem firmy Polski Solar Holding jest rozwój i realizacja projektów elektrowni fotowoltaicznych, jak i produkcja energii z biogazu w południowych regionach kraju. Regiony te są o 20% lepiej nasłonecznione niż północne regiony Polski. Dysponują również doskonałą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną.

PSH nawiązał udane partnerstwo z wieloma samorządami na Dolnym Śląsku oraz w województwie opolskim. Partnerstwa z gminami kwalifikują się jako tzw. „klastry energii” w myśl nowych zapisów w ustawie OZE. Klastry będą mogły uczestniczyć w osobnych aukcjach energii oraz mieć dostęp do dodatkowych dotacji.

W ciągu najbliższych kilku lat PSH planuje rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 100 MW.

Firma rozwija również ofertę instalacji dachowych oraz instalacji montowanych na ziemi w celu zapewnienia polskim firmom i gospodarstwom domowym dedykowanych rozwiązań fotowoltaicznych dopasowanych do ich potrzeb.

Polski Solar Holding zobowiązuje się do wspierania celu związanego z członkostwem Polski w UE, tj. osiągnięcia progu 15% energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2016/11/Construction_Team_470x320Adobe_89575097-470x320.jpg
https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/biogas_solar-1-470x320.jpg