• Biuro czynne: Pn – Pt 09:00 – 17:00
+48 71 712 77 88 info@polskisolar.com
ul. Rzeźnicza 28/31 50-130 Wrocław, Poland

O Nas

ROZWIĄZANIA OZE DLA POLSKI

POLSKI SOLAR S.A.

Spółka Polski Solar, której główna siedziba mieści się w stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu, jest liderem na polskim rynku projektowania i produkcji elektrowni opartych na słonecznych ogniwach fotowoltaicznych.

Spółka niedawno ogłosiła budowę opartej na autorskim projekcie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 MW. Realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta na początku przyszłego roku. Planowany obiekt, zajmujący powierzchnię 22 h i złożony z 30 tys. słonecznych paneli fotowoltaicznych, dostarczy czystą i produkowaną lokalnie energię odnawialną do 4,5 tys. gospodarstw domowych.

Do roku 2020 spółka Polski Solar S.A. planuje wesprzeć docelową produkcję energii odnawialnej w Polsce jako kraju członkowskim UE, wynoszącą 15% całkowitej wytwarzanej w kraju energii.

POLSKI SOLAR HOLDING

Polski Solar Holding, spółka zależna w 100 procentach do firmy Polski Solar S.A., jest wiodącym w Polsce przedsiębiorstwem zajmującym się instalacją słonecznych ogniw fotowoltaicznych i tworzeniem rozwiązań bioenergetycznych.

Strategicznym celem spółki jest projektowanie i budowa inwestycji związanych z energią słoneczną i bioenergią w południowych województwach Polski, gdzie nasłonecznienie jest o około 20% większe niż w północnej części kraju a infrastruktura sieci energetycznej charakteryzuje się wysokim stopniem zaawansowania.

W ciągu najbliższych kilku lat PSH planuje rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 100 MW.

PSH koncentruje się na projektach partnerskich realizowanych z gminami Dolnego Śląska i województwa opolskiego. Inicjatywy partnerskie tworzone w każdym województwie spełniają kryteria klastrów energetycznych określone w najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Klastry energetyczne upoważnione są do uczestnictwa w aukcjach dla źródeł energii i ubiegania się o dodatkowe subsydia rządowe.

https://polskisolar.com/wp-content/uploads/2019/02/JeleniaGora_slider-1-470x320.jpg
https://polskisolar.com/wp-content/uploads/2019/02/solar_construction470x320-470x320.jpg