• Biuro czynne: Pn – Pt 09:00 – 17:00
+48 71 712 77 88 info@polskisolar.com
ul. Rzeźnicza 28/31 50-130 Wrocław, Poland

KLASTRY ENERGII

USTAWA O OZE – ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE

O KLASTRACH ENERGII

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, w które wchodzić mogą: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. Jego obszar działania nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin.

Przyjęta w lutym 2015 roku Ustawa o OZE wprowadziła aukcyjny system sprzedaży energii. Wraz z obowiązującymi już zielonymi certyfikatami, wspiera produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ustawa została znowelizowana w lipcu 2016 roku wprowadzając całkowicie nowe zasady wsparcia, co umożliwiło gminom podejmowanie konkretnych działań w zakresie produkcji „zielonej energii”. W realizacji krajowych celów energetycznych kluczowym komponentem mają stać się klastry energii.

W ciągu ostatnich lat, Polski Solar Holding rozwinął unikatowy rodzaj partnerstwa z gminami Dolnego Śląska oraz Opola. Nowelizacja ustawy o OZE pozwoliła partnerstwom na rozszerzenie działalności i nawiązanie szerszej współpracy z sąsiadującymi gminami poprzez zawiązanie klastrów energii. W myśl ustawy, klastry posiadają preferencyjne warunki: mogą przystępować do osobnych, przeznaczonych jedynie dla nich aukcji oraz mieć dostęp do dodatkowych rządowych i europejskich dotacji.

Dotychczas Polski Solar S.A. powołał 6 Klastrów Energii.

JELENIOGÓRSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

Koordynator: Fundacja Polski Solar Holding
Gminy partnerskie: Miasto Jelenia Góra

https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Olszyna_Cluster_Graphics1-550x560.png

KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ ZIEMI ŁUŻYCKIEJ

Koordynator: Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
Gminy partnerskie: Olszyna, Lubań, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn

Klaster energii został powołany w maju 2017 roku. Jego działalność opierać się będzie na inicjowaniu oraz realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Wdrażanie projektów będzie odbywało się na przestrzeni najbliższych lat, jednak pierwsze inwestycje realizowane będą już w najbliższych miesiącach.
https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Wlen_Cluster_Graphics1-2-550x560.png

IZERSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

Koordynator: Wleń PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
Gminy partnerskie: Wleń, Stara Kamienica, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk

Spółki-członkowie klastra: Stara Kamienica PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., Lubomierz PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

W ramach Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej planowana jest budowa instalacji o łącznej mocy 50 MW. Każdy ze składowych systemów OZE zawierał będzie instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 2 MW oraz bioelektrownię o mocy 1 MW. Docelowo klaster ma pozwolić zaangażowanym w niego gminom na stworzenie wysp energetycznych i uzyskanie samowystarczalności energetycznej, a nadwyżki produkowanej energii będą przesyłane do Jeleniej Góry oraz Bolesławca.
https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Prusice_Cluster_Graphics1-550x560.png

KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Koordynator: Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
Gminy partnerskie: Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów, Żmigród

W ciągu najbliższych lat, Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich planuje budowę zarówno systemów fotowoltaicznych, jak i bioelektrowni. Pierwszy z solarnych projektów Klastra, będący na etapie realizacji, zlokalizowany jest na terenie Gminy Prusice. Obejmuje on budowę siedmiu dachowych instalacji fotowoltaicznych, które produkować będą energię dla budynków użyteczności publicznej oraz naziemnej instalacji o mocy 450 kW, zlokalizowanej we Wszemirowie.
https://polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Strzelin_Cluster_Graphics1-1-550x560.png

KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ WZGÓRZ STRZELIŃSKICH

Koordynator: Strzelin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
Gminy partnerskie: Strzelin, Przeworno, Kondratowice, Domaniów, Wiązów

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich został powołany przez Radę Miasta w Strzelinie w lipcu 2017 r. Został utworzony w celu polepszenia stanu środowiska oraz zapewnienia stabilnej i przewidywalnej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach fotowoltaicznych oraz w bioelektrowniach na terenach członkowskich Gmin. Dodatkowo Klaster dostarczać będzie wartości edukacyjne i prowadzić będzie do wzmocnienia lokalnej ekonomii.
https://polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Strzelin2_Cluster_Graphics1-1-550x560.png

KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ

Koordynator: Strzelin Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
Gminy partnerskie: Ciepłowody, Stoszowice, Ziębice i Ząbkowice Śląskie

We wrześniu 2017 roku dolnośląskie gminy: Ciepłowody, Stoszowice, Ziębice oraz Ząbkowice Śląskie utworzyły Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej. Jest to kolejna tego typu inicjatywa obejmująca partnerstwo pomiędzy Spółką Polski Solar Holding a Gminami z regionu Dolnego Śląska.