• Biuro czynne: Pn – Pt 09:00 – 17:00
+48 71 712 77 88 info@polskisolar.com
ul. Rzeźnicza 28/31 50-130 Wrocław, Poland

Technologia w Klastrach Energii

PARTNERSTWA Z GMINAMI - DZIAŁANIA

POLSKI SOLAR HOLDING LEADEREM W DZIEDZINIE KLASTRÓW ENERGII

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE z 1 lipca 2016 oraz szereg rozporządzeń dotyczących cen referencyjnych i wolumenów energii, zmieniły podejście do wspierania sektora energetyki odnawialnej. Skierowały akcent na źródła wytwórcze stabilne i przewidywalne. Polski Solar, wraz z gminnymi Partnerami, realizuje koncepcję Klastrów Energii. Chce sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Kluczowe Komponenty Klastrów Energii:

  • 2 MW fotowoltaika
  • 1 MW bioelektrownia
  • 1 MWh magazyn energii (system magazynowania energii)

Technologia w Klastrach Energii

Metoda wytwarzania energii oraz ciepła w bioelektorwniach z odpadów rolnych i bioodpadów z gospodarstw domowych („biomasa”) jest zarówno niezawodna, jak i przewidywalna. Stanowi bazowy poziom energii dla Klastrów Energii.

Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych rośnie w godzinach przedpołudniowych i stopniowo zmniejsza się w godzinach popołudniowych. Szczyt produkcji przypada w południe, a nadprodukcja energii może być kierowana do magazynu energii elektrycznej w celu późniejszego jej wykorzystania.

System magazynowania energii wyprodukowanej w systemach fotowoltaicznych oraz bioelektrowniach pozwala na konsumpcję energii wedle własnych potrzeb.

Wyprodukowana wcześniej i oddana do systemu magazynującego nadwyżka energii może być wprowadzona do sieci w godzinach wieczornych, gdy system fotowoltaiczny już nie pracuje. Dostosowany do indywidualnych potrzeb, inteligentny system sterowania energią będzie zarządzać produkcją i uwalnianiem energii z instalacji fotowoltaicznej, bioelektrowni i systemu magazynowania energii. Celem jest zapewnienie stabilnej i przewidywalnej produkcji energii elektrycznej przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

Zintegrowany system elektrowni fotowoltaicznej oraz bioelektrowni pozwoli Klastrom Energii osiągnąć wymagane w Ustawie o OZE wskaźniki powyżej 3 500 MWh/MW.

Opracowanie i wprowadzenie koncepcji Klastrów Energii jest idealnym rozwiązaniem. Gwarantuje stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/Polski-Bio-Solar-Illustration-350x289.jpg

Technologia w Klastrach Energii

 

https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/biogas_solar-1-350x236.jpg
https://www.polskisolar.com/wp-content/uploads/2017/06/ess-illustration-1-350x291.jpg

System magazynowania energii pozwala zbilansować zapotrzebowanie na energię elektryczną z jej produkcją.