Ponad tysiąc dwieście paneli zamontowano w ubiegłym roku na budynkach użyteczności publicznej w gminach Olszyna, Wleń i Stara Kamienica. Jest to efekt współpracy spółki Polski Solar Holding z samorządami. Całkowita wartość zrealizowanych projektów to prawie 2,5 mln zł, a aż 85 proc. tej kwoty to wartość dofinansowania.

Dzięki współpracy spółki Polski Solar Holding z samorządami, w 2018 roku nowoczesne mikroinstalacje zostały zamontowane na 15 budynkach użyteczności publicznej w gminach Olszyna, Wleń i Stara Kamienica. To w sumie ponad  1200 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 320 kWp. – Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest przybliżenie dolnośląskich gmin do niezależności energetycznej poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – mówi z zadowoleniem William Buba, prezes zarządu Polski Solar Holding. ‑ Jest to efekt naszej współpracy z partnerskimi samorządami w realizacji projektów wpisujących się w Plany Gospodarek Niskoemisyjnych – wyjaśnia.

Gmina Wleń

 • 647 paneli fotowoltaicznych w ramach 7 instalacji.
 • Lokalizacje: Zespół Szkół we Wleniu, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Oczyszczalnia Ścieków, Zbiorniki Wody, Stacja Uzdatniania Wody, Świetlica Wiejska w Marczowie i Świetlica Wiejska w Strzyżowcu.  
 • Wartość całkowita projektu: 1 308 169 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 002 931 zł
Zespół Szkół we Wleniu

Gmina Olszyna

 • 358 paneli fotowoltaicznych w ramach 5 instalacji.
 • Lokalizacje: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach, Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.
 • Wartość całkowita projektu: 736 770 zł
 • Kwota dofinansowania: 626 254 zł
Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach

Gmina Stara Kamienica

 • 206 paneli fotowoltaicznych w ramach 3 instalacji.
 • Lokalizacje: Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy, Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kamienicy, Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
 • Wartość całkowita projektu: 421 776 zł
 • Kwota dofinansowania: 357 823 zł
Oczyszczalnia ścieków

Przy realizacji tych inwestycji gminy uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Spółki komunalne, w których Polski Solar Holding posiada udziały, czyli Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. jako koordynator Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej, Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. jako członek Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.  jako koordynator Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej, podczas realizacji tych projektów pełniły funkcje inwestora zastępczego i były odpowiedzialne m.in. za poprawne przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji oraz poprawne rozliczenie finansowania unijnego. 

Już teraz Polski Solar Holding wraz z partnerskimi samorządami pracuje nad kolejnymi projektami z branży energetyki odnawialnej. Spółki planują w najbliższych latach zrealizowanie inwestycji na terenach wszystkich gmin wchodzących w skład klastrów.